صفحه اصلی » یادداشت ها » حال تئاتر خوب نیست

حال تئاتر خوب نیست

تئاتر ایران به خاطر مردمی بودنش جایگاه خاصی دربین دیگر هنرها دارد شاید کمتر هنری به اندازه هنر تئاتر با مردم زندگی کرده باشد از تجمع مردم درمیدان ها برای برگزاری آیین ها گرفته ، بازی های محلی ، تعزیه ،نمایش های خیابانی ،تا نقاله های قهوه خانه ایی وغیره،تئاتر ایران بخاطر دوری از هجو وبیهودگی ،همواره دنبال ارزش های والای انسانی بوده است ، به همین خاطر پسوند مردمی به خود گرفته وهمیشه مورد استقبال تماشا گران واقع شده است ،از تماشا خانه سنگلج  وخیابان های ناصر خسرو گرفته تا سالن های کوچک شهرها که همیشه پذیرای پیر وجوان مردم این سرزمین بوده است که دور هم جمع می شدند تا زندگی واقعی وباورهای خود را درآن ببینند، تئاتری که با بهره گیری از عنصر واقعیت پیشتاز هنرها بوده وبه خاطر هویت ایرانی بودنش همیشه مورد استقبال قرار می گرفت اما امروزآن  تئاتر مردمی رنگ باخته است ودیگر به جای تماشاگران مردمی ، تماشاگر خاص دارد ، امروز خنده وگریه های روی صحنه واقعی نیستند و آن صورتک ها از عمق جان بر دل نمی نشیند.امروز آن صورتکها که روزی زندگی را برای مردم معنا می کردنند،بیشتر منافع مادی را طلب می کنند.جشنواره زدگی بیشتر رمق را ازاین هنرمردمی گرفته است . امروز حال تئاتر خوب نیست ، تئاتر برای زیبایی وزندگی به روی صحنه نمی روند ، حتی گاهی اعتقادات این مردم راهم نشانه می رود وگاهی پوچی ولودگی را چاشنی این هنر می کنند. تالبخند رضایت را بر چهره تماشاگران بنشانند.آیین ایرانی ونمایشی امروز درنمایش رنگ باخته است وجای خود را به حرکت مکانیکی وحرف های قلمبه سلمبه داده که مفاهیم آنها را دردایره المعارف هم نمی توان یافت ، امروز تئاتر را برای مردم اجرا نمی کنیم ، زیرا فاکتور مردمی بودن ندارد ، امروز با آن معامله وآن را به قیمت روز عرضه می کنیم ،بلیت صد هزارتومانی وانحصار سالن های خوب دردست عده ایی خاص، حال این تئاتر رابد کرده است.این تئاتر نیاز به درمان دارد. داروی آن کجا یافت میشود؟ آیا قدرت خرید آن را داریم؟

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ خداداد رضایی

نویسنده، کارگردان و پژوهشگر هنر نویسنده 24 نمایشنامه نویسنده 5 فیلمنامه نویسنده 8 داستان تالیف 5 کتاب نویسنده 18 مقاله هنری

این مطلب را نیز بخوانید

یادداشتی بر نمایش شب مهتابی پلنگ به کارگردانی عبدالرسول ایزدجو

قصه نمایش شب مهتابی پلنگ در واقع قصه ای است بین باور و رویا ، ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فروشگاه کتابهای هنری من رد کردن